Služby

Prečo Unistol ?

  • Odbornosť
  • Certifikované výrobky
  • Tradičný výrobca
  • Významné referencie

Drevené Eurookná budú aj o 100 rokov vyzerať ako nové

Zákazníci, ktorí si kúpia drevené EUROOKNÁ musia vedieť, že ich drevený povrch je nutné ošetrovať. Tvrdenia niektorých firiem, že „naše okná netreba ošetrovať” u nás neobstoja. Firmy, ktoré ponúkajú 5 – 10 ročnú záruku, ju používajú len ako obchodný ťah na získanie zákazníka. Ale čo po uplynutí záruky? Ošetrenie okien sme nerobili (však máme záruku) a za túto dobu sa predlžoval proces postupnej expozície nechráneného povrchu (najmä slnečná strana). Viditeľné znaky porušenia a poškodenia laku sa objavujú práve po uplynutí záruky a následné ošetrenie už nezvráti nepriaznivý stav povrchu.

My tomu chceme predchádzať a navádzame zákazníka na každoročný servis. Ak Vám to Vaša časová zaneprázdnenosť nedovoľuje vykonať svojpomocne, ponúkame záručný servis pracovníkmi našej firmy. Servis zahŕňa ošetrenie povrchu drevených častí, premazanie a kontrolu kovania, nastavenie a doladenie otváravých častí.
Po vykonaní servisu sa Vám vždy predĺži záruka o jeden rok.

Kontaktujte nás, radi poradíme